Domů  /  Nápověda  /  Slovník pojmů

Slovník pojmů

Slovník pojmů Vám poskytne podrobnější vysvětlení jednotlivých pojmů používaných na Aukčním portálu e-aukce.cz

Cenová položka

Pokud je potřeba, aby dodavatelé ve svých nabídkách naceňovali jednotlivé komodity či položky namísto zadání jedné celkové ceny, nastavuje se u cenového kritéria jeho rozložení na jednotlivé cenové položky.

Cenové položky

Pokud je potřeba, aby dodavatelé ve svých nabídkách naceňovali jednotlivé komodity či položky namísto zadání jedné celkové ceny, nastavuje se u cenového kritéria jeho rozložení na jednotlivé cenové položky.

CPV

Z angl. Common Procurement Vacabulary - Obecný slovník pro zakázky. Jedná se o evropský číselník pro standardizaci specifikací předmětů zadávacích řízení.

Dodavatel

Subjekt nabízející své zboží či služby jinému subjektu - poptávajícímu, který bývá označován též jako zadavatel či vyhlašovatel.

Druh plnění

Vyjadřuje základní orientaci poptávky - zda je poptáváno nějaké zboží (dodávky), nebo služby, či stavební práce. Pokud se poptávka skládá z více těchto typů, volí se ten, který převažuje.

Elektronická aukce

Způsob hodnocení nabídek pomocí elektronických systémů, kdy dodavatelé ve virtuální aukční síni spolu soutěží o získání zakázky. Změny jejich nabídek jsou v reálném čase vyhodnocovány systémem a porovnávány s ostatními, aktuální výsledky jsou účastníkům okamžitě zobrazovány.

Škála hodnot

Používá se pro vyjádření hodnot nespojitých veličin, vytvoření intervalů spojitých veličin či podchycení nepočitatelných vlastností.

Zadávací řízení

Je synonymem výběrového řízení či zakázky. Označuje proces výběru nejvhodnějšího dodavatele poptávaného zboží či služeb. Zahrnuje přípravu a specifikaci zakázky, příjem a hodnocení nabídek od dodavatelů včetně elektronické aukce a výběr vítězného dodavatele.

Zadavatel

Synonymem je také vyhlašovatel, popř. poptávající. Je to subjekt, který v rámci zakázky, resp. zadávacího řízení poptává nějaké zboží či služby, popř. stavební práce.

Ekonomická výhodnost nabídky

Jedná se o způsob hodnocení nabídek, kdy se kromě ceny zohledňují i jiné aspekty nabídky, např. záruční doba, spotřeba, výkon, kvalita atp. Může tak zvítězit i nabídka, která sice nemá nejnižší cenu, ale vyniká v jiných aspektech hodnocení.

Jsou přijímány narianty nabídky

Tato volba umožní dodavatelům poslat více alternativních nabídek, ze kterých si bude zadavatel vybírat. Záleží na povaze poptávky, zda mají různé nabídky od jednoho dodavatele smysl.

Klasifikace předmětu plnění

Jedná se o zařazení obsahu poptávky do jedné nebo více předdefinovaných kategorií. Toto zatřídění slouží pro statistické účely a k vyhledávání zakázek podle těchto kategorií.

Kritérium je tvořeno cenovými položkami

V případě, kdy potřebujete, aby dodavatelé ve svých nabídkách naceňovali jednotlivé komodity či položky namísto zadání jedné celkové ceny, zvolte u cenového kritéria dekompozici na cenové položky.

Maximální rozdíl/krok snížení ceny

Umožňuje omezit maximální možnou změnu hodnoty kritéria či cenové položky u nabídek ze strany dodavatelů během elektronické aukce v aukční síni. Tento krok lze nastavit buď jako absolutní, tj. během aukce neměnný, nebo jako relativní, kdy se vypočítává jako stanovené procento z aktuální hodnoty.

Minimální rozdíl/krok snížení ceny

Umožňuje vynutit povinnou minimální změnu hodnoty kritéria či cenové položky u nabídek ze strany dodavatelů během elektronické aukce v aukční síni. Tento krok lze nastavit buď jako absolutní, tj. během aukce neměnný, nebo jako relativní, kdy se vypočítává jako stanovené procento z aktuální hodnoty.

Naceňované množství

Udává množství, za které budou dodavatelé vkládat své ceny. Celková cena za cenovou položku je pak vypočtena jako cena za naceňované množství * ( poptávané / naceňované množství).

Nejnižší nabídnutá cena

Způsob hodnocení nabídek, kdy se bere v úvahu pouze celková cena nabídky (případně rozložená na jednotlivé cenové položky) a žádné jiné kritérium se již nebere do úvahy. Vyhrává pak nabídka s nejnižší cenou.

Nepřekročitelné číselné minimum

Je-li nastaveno, dodavatel nebude moci ve své nabídce u tohoto kritéria či cenové položky zadat menší hodnotu než je tato. Rovněž v elektronické aukci nebude možné snížit hodnotu kritéria či cenové položky pod tuto hodnotu. Praktické použití nalezne zejména u technických kritérií jako jsou výkon, spotřeba, hmotnost aj.; příliš se nehodí v případě ceny.

Nepřekročitelné číselné maximum

Je-li nastaveno, dodavatel nebude moci ve své nabídce u tohoto kritéria či cenové položky zadat větší hodnotu než je tato. Rovněž v elektronické aukci nebude možné zvýšit hodnotu kritéria či cenové položky pod tuto hodnotu. Praktické použití nalezne zejména u technických kritérií jako jsou výkon, spotřeba, hmotnost aj.; příliš se nehodí v případě ceny.

Odečitatelnost

Umožňuje nastavit, aby se hodnota cenové položky odečítala z celkové hodnoty cenového kritéria, resp. aby se započítala se záporným znaménkem. Toho lze využít např. pro zařazení slev do hodnocení nabídek dodavatelů – sleva je dodavatelem zadána jako kladné číslo a je pak odečtena z celkové ceny kritéria.
 
logo E-ZAK

Certifikovaný elektronický nástroj
pro správu veřejných zakázek.
www.e-zak.cz

e-aukce | Základní informace | Nápověda | Časté dotazy | Reference | Kontakt

logo VU

Uveřejňování veřejných zakázek dle souladu se zákonem. www.vhodne-uverejneni.cz

logo e-tenders

Kompletní zpracování a administrativa veřejných zakázek. www.e-tenders.cz

http://www.gemin.cz

Jste dodavatel a chcete se účastnit výběrových řízení?
Registrujte se do katalogu firem