Domů  /  Nápověda  /  Scénář pro uživatele  /  Zadavatel- nakupující

Zadavatel- nakupující

Realizace elektronické aukce z pohledu Zadavatele

Pro vytvoření a následnou realizaci zadávacího řízení pomocí elektronické aukce musí zadavatel projít následující kroky:

 • Registrace
  Pro veškerou práci na portále musí být uživatel registrován – registrace je bezplatná a provádí se pomocí registračního formuláře
 • Vytvoření zadávacího řízení
  Zadávací řízení vytvoříte na stránce Nové zadávací řízení, kde specifikujete požadavky na konkrétní poptávanou dodávku nebo službu (očekávaná cena, termín pro nabídky, popis k zadávacímu řízení, apod.)
 • Příprava před publikací
  Před publikací zadávacího řízení je nutné nastavit základní kritéria pro hodnocení nabídek. Nabídky je možné vyhodnocovat pomocí nabídnuté ceny (soutěží se o nejnižší nabídnutou cenu), nebo dle ekonomické výhodnosti nabídky (kvalita nabízeného zboží, dostupnost, apod.).
  Všechna zadávací řízení jsou na tomto portálu otevřená- dostupná veřejnosti a všichni dodavatelé tak můžou poslat svoji nabídku.
  Zahájením příjmu nabídek (název tlačítka na stránce detailu nabídky) publikujete Vámi vytvořené zadávací řízení a následně přijímáte nabídky od konkrétních dodavatelů.
 • Příjem nabídek
  Po dobu přijímání nabídek může zadavatel publikovat dodatečné informace k zadávacímu řízení, nebo doplňovat dokumentaci. Ve fázích Příjem nabídek a Hodnocení může zadavatel zrušit zadávací řízení například z důvodu nedostatku nabídek nebo z jiného adekvátního důvodu.
 • Hodnocení nabídek
  Po uplynutí termínu pro podání nabídek nastává fáze Hodnocení, kdy zadavatel vyhodnocuje přijaté nabídky.
  V první etapě hodnocení si zadavatel zkontroluje nabídky, nevyhovující nabídky je možné odstranit, nebo může zadavatel naopak přidat nabídky nové (dodavatelé jej mohou kontaktovat s prosbou o přidání nové nabídky nebo o úpravu stávajících).

  Založením hodnotícího kola systém vyhodnotí všechny varianty nabídek dle definovaného hodnotícího kritéria.

  Po tomto rychlém vyhodnocení si zadavatel nastaví elektronickou aukci a určí samotný průběh aukce (její začátek, průběh aukce, způsob ukončení, apod.)

  Do připravené aukční síně (kde probíhá elektronická aukce) musí následně zadavatel přizvat konkrétní vybrané dodavatele. Pro tento účel je vytvořen typ zprávy Výzva k účasti na e-aukci, která se odešle všem dodavatelů uvedeným v bloku Oprávněné osoby za dodavatele na stránce s detaily zadávacího řízení.
 • Elektronická aukce
  Pro vstup do aukční síně je určeno stejnojmenné tlačítko na detailní stránce zadávacího řízení.  V nastavený termín začátku aukce je možné do aukční síně vstoupit a sledovat její průběh.

  Po ukončení soutěže (dle nastavených podmínek ukončení aukce) je nutné exportovat výsledky  e-aukce do portálu. Tyto výsledky se použijí jako základ pro finální rozhodnutí o vítězi zadávacího řízení. Výsledky jsou na detailu konkrétního zadávacího řízení prezentovány jako uzavřené hodnotící kolo s názvem „Elektronická aukce“.
  Ze zúčastněných dodavatelů (vypsaných v bloku Oprávněné osoby za dodavatele) musí zadavatel následně určit a označit vítěze.
  Pokud není organizátor zadávacího řízení spokojen s výsledky, může hodnocení opakovat a založit nové hodnotící kolo a nastavit novou aukční síň. Výchozí nabídky jednotlivých dodavatelů v této opakované aukci se však přebírají z výsledků předchozího hodnotícího kola, v tomto případě hodnotícího kola s názvem „Elektronická aukce“.
 • Ukončení aukce
  Nastavením vítěze elektronické aukce a následným přesunutím aukce do dalšího stavu je zadávací řízení ve stavu Ukončeno.

 
logo E-ZAK

Certifikovaný elektronický nástroj
pro správu veřejných zakázek.
www.e-zak.cz

e-aukce | Základní informace | Nápověda | Časté dotazy | Reference | Kontakt

logo VU

Uveřejňování veřejných zakázek dle souladu se zákonem. www.vhodne-uverejneni.cz

logo e-tenders

Kompletní zpracování a administrativa veřejných zakázek. www.e-tenders.cz

http://www.gemin.cz

Jste dodavatel a chcete se účastnit výběrových řízení?
Registrujte se do katalogu firem